Психологічна служба

 Практичний психолог

МАЙСТРЕНКО

Євгенія

Олександрівна

          

Тема   самоосвіти

Формування адекватної самооцінки  в учнів школи, створення умов для розвитку особистості учнів.

Самооцінка особистості – оцінка людиною своїх якостей, себе, рівня успішності власної діяльності, оцінки своєї особи іншими людьми, виходячи з системи цінностей людини. Самооцінка – суб’єктивне утворення в людській психіці, але воно є відображенням норм і оцінок, що існують в суспільстві та в міжособистісних відносинах.

Адекватна самооцінка - суб’єкт правильно співвідносить свої можливості і досягнення, досить критично ставиться до себе, прагне реально дивитися на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою досяжні цілі, які можна здійснити насправді.

Напрями роботи

•Вивчення особистості учнів;

• Вивчення поведінкових проявів дітей під час навчально-виховного процесу;

• Вивчення рівня домагань учнів;

• Збагачення,  уточнення знань учнів про власну особистість;

• Розвиток творчих здібностей учнів;

• Розвіювання негативних уявлень щодо власної особистості;

• Визначення перспектив на подальший розвиток

Види роботи

•Діагностична робота (групова,  індивідуальна);

•Спостереження;

•Консультування дітей, батьків, педагогів

•Просвітницька діяльність (виступи надання інформаційного матеріалу);

•Розвивальні заняття;